Op automatische piloot door het dagelijks leven.

Misschien herken je dit bij jezelf….

Uiteraard is een bepaald automatisme in je dagelijks leven goed en wellicht tot op zekere hoogte zelfs onmisbaar en noodzakelijk.  Stel je anders eens de enorme chaos voor waarmee je geconfronteerd zou worden in je persoonlijk leven.

Maar zoals in de cockpit van een vliegtuig, kan de automatische piloot wel eens leiden tot verslapte aandacht bij de gezagvoerder.  Gebrek aan opmerkzaamheid voor uitzonderlijke gebeurtenissen in je leven kan leiden tot het potentieel verkeerd lopen van een situatie of kunnen nieuwe opportuniteiten gemist worden.

Bewustwording en zich bewustzijn van wat er rondom jou gebeurt, is de eerste voorwaarde om zelf aan het stuur te staan en alert beslissingen in je leven te nemen.  Durf de tijd en rust te nemen en oog te hebben voor nieuwe horizonten, ervaringen of uitdagingen.

Uit mijn eigen ervaring en praktijk, heb ik geleerd en onthouden dat er enkele handvaten zijn die me helpen om bewuster te leven.  Deze deel ik graag met jullie:

  • Plan bewust, op voorhand, in je agenda enkele momenten voor jezelf in en waar je terug blikt op de voorbije maand en op de komende weken.
  • Dwing jezelf dan ook eens uit je comfort zone te stappen.  Plan een activiteit die je reeds lang wou uitvoeren en waar je nooit ‘zogezegd’ de tijd voor vond.
  • Sluit je ogen niet voor foute beslissingen, eventuele mislukkingen of gemiste opportuniteiten en bedenk voor jezelf hoe je hiermee in de komende dagen wil omgaan.
  • En last but not least, gun jezelf een klein gebaar van waardering als je zelf vindt dat je erin geslaagd bent enkele stappen bewust vooruit gezet te hebben.

En zoals steeds….. het goede voornemen is 1 zaak, de actie zelf is zovele malen belangrijker.

Maar daar was je je ondertussen wellicht al BEWUST VAN GEWORDEN?!

Succes

Ellen